EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-09-2022 11:42

Tek haneli enflasyon için yol haritası

Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyonla mücadele için neler yapılacağı tek tek sıralandı. Önümüzdeki 3 yılda fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi hedefleniyor. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Programa göre enflasyon, 2023 yılında yüzde 24.9’a, 2024 yılında yüzde 13.8’e geriledikten sonra, 2025 yılında yüzde 9.9’a düşecek.

Tek haneli enflasyon için yol haritası

Gelecek üç yılda enflasyonla mücadele için neler yapılacağı tek tek sıralandı. 2023-2025 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program’da (OVP) bu dönemde Fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinin amaçlandığı belirtilerek, “Üretim ve verimlilik artışları sağlanarak TÜFE yıllık artış hızının 2025 yılı sonunda yüzde 9.9 olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Türk lirasının istikrarlı bir görünüm sergileyeceği, gıda enflasyonunun program dönemi içinde tek haneli seviyelere düşürüleceği öngörülmektedir” denildi.

KONUTA ERİŞİM

OVP’ye göre enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 65 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. 2023 yılında yüzde 24.9 olacağı tahmin edilen Enflasyon, 2024 yılında yüzde 13.8’e geriledikten sonra, 2025 yılında yüzde 9.9’a düşecek. Bunun için alınacak tedbirler sıralanırken, fiyat istikrarını destekleyecek şekilde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırım-istihdam-üretim-ihracat hedefleri doğrultusunda reel sektöre uygun finansman maliyetleriyle sağlanan krediler hedef odaklı olarak yaygınlaştırılacak. Fiyat istikrarını sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen politikaların asli unsuru olan Liralaşma stratejisi kapsamında finansal sistemde temel değer saklama aracının Türk Lirası cinsinden varlıklar olmasını, hanehalkı, firma ve bankacılık kesimlerinin varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlığının artırılmasını, kamunun ve özel sektörün yurtiçindeki ticari işlemlerde fiyatlama ve ödemelerinin Türk lirası temel alınarak yapılmasını sağlayacak bütüncül politikalarla finansal mimarının geliştirilmesi sağlanacak. Salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine ve inşaat sektörünün canlandırılmasına katkı sağlanmasına yönelik olarak yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

TARIMDA ATILACAK ADIMLAR

OVP’ye göre başta tohum, gübre, yem, mazot ve ilaç olmak üzere tarımda girdi maliyetlerinin azaltılması, finansman yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulanması ve stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranlarında üretimin tesis edilmesi suretiyle gıda arz güvenliği sağlanacak, çiftçi gelirlerinin üretimin sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde belirlenmesine devam edilecek. Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Fiyat istikrarını desteklemek üzere gıda ve tarım ürünleri stok takip sistemi oluşturulacak ve gıda ürünleri depolarında izlenebilirlik artırılacak.

Lojistik ve enerji maliyetleri dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde büyükşehirlerin ihtiyacı olan belirli yaş sebze ve meyvenin şehirlerin kendi çevrelerinde yetiştirilmesine ilişkin kent tarımı çalışmaları başlatılacak bu kapsamda üretim ve tüketim yerleri yakınlaştırılacak. Dijital tarım uygulamaları kapsamında uydu, telsiz haberleşme ağları, hava araçları, yapay zekâ, veri bilimi ve yoğun teknoloji kullanımı ile tahminler yapılacak, veri ve modelleme kalitesi artırılarak üretim planlaması yapılacak. Tarımsal üretimde öngörülebilirliğin artırılarak fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesini ve sanayinin ihtiyaç duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesini teminen yeni mekanizmalar geliştirilecek.

Gıda ürünlerinin en az fireyle ve makul fiyatlarla tedarikini sağlamak üzere bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler yapılarak dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek. Fiyatların mal ve hizmetler için belirlenecek kodlar vasıtasıyla elektronik ortamda takip edilmesi sağlanarak fiyat verilerine ülke çapında idari veri statüsü kazandırılacak.

FİYATLARDA ŞEFFAFLIK

Perakende sektöründe tüketicinin tabi olduğu fiyatların şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşımına yönelik gerekli düzenlemeler teknolojik altyapısı olan firmalar için ivedilikle uygulanacak, küçük perakendecilerin teknolojik altyapıya kavuşturularak uygulamaya dahil olmaları sağlanacak. İndirim ve promosyon uygulamalarının tüketiciyi yanıltmama ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda tüm tüketicilerin faydalanabileceği hız ve yoğunlukta yapılmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

2023’TE MİLLİ GELİR 867 MİLYAR DOLAR

Milli gelir 2023 yılında 867 milyar Dolar olarak tahmin edildi. 2024 yılında milli gelirin 952 milyar dolara çıkacağı, 2025’te ise 1 trilyon 65 milyar dolar olacağı tahmin edildi. İhracatın 2023 yılında 265 milyar dolar, 2024’te 285 milyar ve 2025’te ise 305 milyar dolara çıkacağı öngörüldü. İthalatın ise gelecek yıl 345 milyar dolar, 2024’te 363 milyar dolar, 2025’te ise 384 milyar dolar olacağı tahmin edildi.

4.5 TRİLYON LİRALIK HARCAMA YAPILACAK

OVP’ye göre bu yıl harcamalar 3 trilyon 133 milyar lira olacak. 2023 yılında ise bütçe büyüklüğü 4 trilyon 469 milyar liraya çıkacak. Bu yıl faiz dışı harcamalar 2 trilyon 803 milyar lira olurken, faiz harcamaları 329.8 milyar lirayı bulacak. 2023 yılında faiz dışı harcamalar 3 trilyon 904 milyar lira olurken, faiz harcamaları 565.6 milyar lirayı bulacak.

Kaynak: Hürriyet

AdminAdmin