KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 24-10-2022 13:25   Güncelleme : 24-10-2022 14:50

Marco Polo One Hundred Eyes

.

Marco Polo One Hundred Eyes


Olay Güney Çinde bulunan Wudang Tapınağına Moğol Hanı Kubilay tarafından askerler gönderilmesiyle başlar.
Dizideki değerlendirmemizi Li Jinbao isimli Taoist Keşiş’in Çin bilgeliğine dayanan sözlerini ve Han ile olan diyaloglarını değerlendirerek sürdüreceğiz. Diyalogların ne anlama geldiğiyle ilgili akışı bozmaması için yazı sonunda numaralandırarak değerlendirme yapacağım.
1-    Diyalog
Tapınak yıkılıp esir alınmaya geldiğinde başka bir keşişle arasında geçen diyalog
Yemini hatırla sonuna kadar savaşacağız.
Keşiş: “Yaşam ve ölüm bir bütündür.”
Keşiş 25 askeri öldürdükten sonra esir alınarak Kubilay Han’ın huzuruna götürülür.
Kubilay keşişten tapınaktaki dövüş sanatlarının sırrını öğrenmek ister. Keşiş tabiki bunu kabul etmeyecektir. Han şehirlere saldırınca zanaatkârların yaşamasına izin verdiğinden ve hizmetine aldığından bahseder. Esir alınanların yaşaması için başka tercih hakları bulunmamaktadır. Han’ın Çin ile olan gerilimi nedeniyle keşişten de askerlerini dövüş sanatıyla eğitmesini istemektedir. 
2-    Diyalog
Keşiş Han’ın bu teklifini red edince, han ölümle tehdit eder ve şu diyalog gelişir:
Han: Bize faydan dokunursa hayatta kalırsın, yoksa ölümü tadarsın.
Keşiş: Sadece bir tane yüce cellat var, yerini almaya çalışan kişi usta bir marangoz gibi tahta yontmaya çalışan çocuklara benzer. Çoğu ellerini yaralar.
Han: Ölümden korkmuyor musun?
Keşiş: Yaşama tutunmuyorum. Arada fark var.
Han aslında bilgelik dolu sert cevabı almıştır. Han’ın da şiddete başvurarak hizmete alma dışında tercih bırakmamıştır. Keşiş’i hizmete almak için kör eder, çünkü turnanın bir kanadı kırılmadan o yuvasına dönmek isteyecektir. Turna uçamayacak ama uçma pratiği hala onda mevcuttur.
Han ve kör edilen keşiş tekrardan yüz yüze gelir...
3-    Diyalog
Keşiş : Wudang’daki keşişler hayatları boyunca gerçek boşluğa ulaşmaya çalışırlar. Yalnızca, bilgelik özlerini ele geçirdiğinde Tao’ya ( Hakk’a ) ulaşabilirler. Bu, gizemlerin ötesinde karanlık bir gizem. Ve bana verdiğin hediye
Han : Körlük mü ?
Keşiş : Artık dünyayı yüz tane gözle görüyorum. ( Bölüm adını buradan alıyor.)
Keşiş Han’ın tapınakları ayakta bırakması şartıyla, komutanlarının ve çocuğunun eğitilmesini kabul eder.
Keşiş ve Kubilay Han’ın oğlu Altay’ın tedrisatı başlamıştır. İlk ders başlamıştır.


4-    Diyalog
Keşiş: Neden buradasın
Altay : Ders için
Keşiş: Bana bu derslerde ne öğretmeyi planlıyorsun ? 
Altay: Han’ın oğlunun bile, alçakgönüllü olmayı ve öğrenmeyi başarabileceğini göstermek için buradayım.
Keşiş: O halde süpürgeyi kap ve yerleri süpür. 
Keşiş: Dünya bahçesinde küçük bir göçebe ot gibisin, senin büyüyüp , çiçek veren bir ağaca dönüşmeni istiyorlar. Böyle bir ağacın en önemli kısmı nedir ?
Altay : Dalları ve çiçekleri
Bu cevap karşısında Altay’ın ayaklarına vurarak yere serer
Keşiş : Köklerle başlayacağız.

Daha sonra Han oğlu Altay’a bir Çin ismi verilmesini keşişten isteyecektir.

5-    Diyalog
Han : Oğluma bir Çin adı vermeni istiyorum ?
Keşiş : Zaman içinde 500 kişi Çin imparatorluğunda cennetin oğlu adını taşıdı.
Kan bağı olmazsa yer yüzündeki en büyük imparatorluğu yönetmekten ziyade, gübre hasadı yapmaya daha uygun imparatorlar olurdu.
Bazıları da para basmaya yetecek kadar düşük ayar gümüştü.
Bazıları ise sert bir taş gibi, güç ve öfkeyle korku ve tehdit yaratarak o itibarı kazandı.
Kan bağının hiçbir önemi yok. Bilgeliği, kalp ve ruh yaratır. Oğluna Jimgim adını veriyorum. Gerçek altın
Diyaloglar ve  Anahtar Kavramlar
Yazının bu bölümünde toplumların inanç, yaşam, tecrübelerinden istifade etmek amaçlı bakış atacağız. 
1-    Diyalog 
Yaşam ve ölümün bir bütün olmasıyla yaşamın ve ölümün içiçe geçmiş olgular olduğuna gönderimdir. Ölüm açmazı olan en büyük problemlerden biridir ve doğu bilgeliği bunu yaşam kadar doğal görür, Tao ( Hakk) eylemişse razı olunur. Ölümü bir tümörün açılıp cerahatini dışarı boşaltması kadar doğal bir süreçtir.
2-    Diyalog 
Burada iki mesaj var, biri han’a ölüm cezasının ancak Tao ( Hakk) ait olduğunu ve devletlerin ölüm cezasını kullanmaması gerektiğini, kullanmak isteyenleri tahta yontmaya çalışan çocuklara benzeterek vermiştir. Marangoz çırağı dememiş özellikle çocuk demiştir. Bu cezaların insanlığın çocukluk / ilkel dönemlerinde kalması gereken pratikler olarak gönderimde bulunmuştur. 
    Yaşama tutunmamak ile edimsizliği gönderimde bulunmaktadır, pasif bekleyiş değil uyumlu potansiyel dinamikliktir. Yaşama tutunmamak, yaşamla uyumlu halde yürümeyi temsil eder. İsteklerini artıran ve tutkularını dizginlemeyip dört elle buraya sarılan elbet sarıldıklarının elinden kayıp gitmesinden korkacaktır. 

3-    Diyalog 
Keşiş artık iki gözünü kaybedip yüzgözlü olmuştur. Dışa bakan gözler kapanmış, içe yüzgöz açılmıştır.  Burada otururken dört nala koşmak halinden, otururken unutmak haline gönderimde bulunmuştur. Zihni serbest bırakın koşar, boşlukta dizginleyin sakinleşir. Boşluk ana anahtar kavramdır ve Tao’nun ( Hakk’ın ) boşluk halinde yayılacağına gönderimde bulunur. Boşluk tecessüm edilebilir potansiyel alanı ifade etmek için kullanılır. Varlıkta kazanç, boşluk yarar getirir ve yarar kazancıda uhdesinde ihtiva eder.

4-    Diyalog 
Burada iki mesaj var, birincisi eğitim öğretimle ilgili bölüm.
Keşiş batı tarzı öğretim metodu yerine, doğu bilgeliğini kullanmıştır. Öğrencinin ne öğrenmek istediğini ne öğretmek istediğini sorarak öğrenmeye çalışmıştır. Öğrenci süslü tevazu cümleleri kurduğunda, süpürgeyi göstererek, altığı olmayan görüşlerin gülünç olduğunu ve onun alçakgönüllü öğretecek kişinin kendisi olduğuna gönderimde bulunur. Bunu idrak etmek istersen bana bile gerek yok, bir çöp sopası sana bunu kazandırabilir demek istemektedir. Kendiliğinden gelişimine yardım eder, ama fail olmaya kalkmaz.
    Eğer öğrenmeyi istediği bir şey varsa oda “ öğrenmemeyi “ öğretmektir.
İkinci mesajda ise, batılı öğretim medotu meyveye, doğu bilgeli ise köke değirmesini sembolize eder. Çocuğun ayaklarına vurması, insanın kökünün de ayakları olduğuna ve onların yere sıkı basmadıkça meyve veremeyeceğine ve meyveyi unutarak en güzel meyveleri verebileceği mesajını güzel verir. Kök, hayatiyete gebe bir durgunluk içindedir taki bahar geline kadar.

5-    Diyalog 
Bu diyalog tamamen siyaset adamına mesajları içerir. Yönetim tarzlarındaki en makul yönetici tarzları sıralar.  Kan bağıyla, gümüş basacak kadar ve halkı korkuyla yönetenlere gönderimde bulunarak. Bunlardan en idealinin kişinin cevherinin kendinde olması ve onları korkuyla yönetmemesini vaaz eder. Bu yüzden Alatay’a Jimgim ( Gerçek Altın ) ismini uygun görür. Bulursa takıdır, bulunmazsa cevher. 
    Gümüş sikke anahtar kavramıyla hakanların aşır bilinme egosuna gönderim var. En yüce hakanların varlığını bilmezdi halk, sonrakilerden nefret edildi ve korkuldu. Burada göğün yolu siyasetine gönderim var, Tao ( Hakk ) hiçbir faaliyet icra ediyor gözükmeksizin, icra edilmemiş bir şey bırakmaz.

 

[ Mahmut Değirmenci ]

AdminAdmin